Τραπεζικοί λογαριασμοί

ΕθνικήΤράπεζα

Δικαιούχος:  Κουσουρής Κωνσταντίνος

ΕθνικήΤράπεζα  : Αρ. Λογ.: 216/403119-95   

ΙΒΑΝ: GR8701102160000021640311995

Alpha Bank

Δικαιούχος:  Κουσουρής Κωνσταντίνος

Alpha Bank:Αρ. Λογ. : 708002002013022           

ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013022

Τράπεζα Πειραιώς

Δικαιούχος:  Κουσουρής Κωνσταντίνος

Τράπεζα Πειραιώς : Αρ. Λογ.: 5222-063389-791

ΙΒΑΝ: GR9701722220005222063389791

Eurobank

Δικαιούχος:  Κουσουρής Κωνσταντίνος

Eurobank  :Αρ. Λογ.: 0026.0232.52.0200814265

ΙΒΑΝ: GR1702602320000520200814265